Upotrebljavajući web stranice www.poslovnjak.net (u daljnjem tekstu Poslovnjak) dajete svoj pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima uporabe. Ako se sa istima ne slažete, molimo Vas da ne koristite Internet portal www.poslovnjak.net.

Ograničenja u upotrebi materijala

Materijali na web stranicama www.poslovnjak.net zaštićeno su autorsko pravo Poslovnjaka ili drugih pravnih osoba. Tekstovi, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo, intelektualno su vlasništvo Portala ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Materijali sa Portala, također ne smiju biti kopirani, izdavani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se ne navodi izvor. Ukoliko želite naše materijale koristiti za edukacijske svrhe, slobodno nam se javite i rado ćemo Vam izaći u susret.

Jamstvo, odgovornost

Poslovnjak se odriče svih jamstava, izričitih ili neizravno izraženih, uključujući, ali ne ograničavajući se na mogućnost prodaje u određene svrhe. Poslovnjak ne jamči da će funkcije sadržane u materijalima biti oslobođene grešaka, da će nepravilnosti biti ispravljene, kao ni da je Poslovnjak server oslobođen virusa te ostalih štetnih komponenti. Poslovnjak ne garantira ispravnost i točnost uporabe te rezultate uporabe materijala dostupnih na web stranicama www.poslovnjak.net. Vi (a ne Poslovnjak) preuzimate kompletne troškove svih potrebnih popravaka, servisiranja, ili ispravljanja. Zakon koji je na snazi možda neće dopustiti isključenje impliciranih jamstava pa je moguće da se spomenuto isključenje ne odnosi na Vas. U nijednom slučaju Poslovnjak neće biti odgovoran za štete proizašle iz nemarne ili nestručne uporabe materijala na web stranicama www.poslovnjak.net, čak i ako su Poslovnjak ili njegovi autorizirani zastupnici bili upozoreni na mogućnost takvih šteta. Zakon možda ne dopušta ograničenja ili isključivanje odgovornosti za slučajne ili logične štete, pa je moguće da se ovo ograničenje ili isključenje ne odnosi na Vas.

Informacije na web stranicama www.poslovnjak.net pripremljene su pomno i stručno, no Poslovnjak ne može odgovarati za posljedice njihove primjene. Svi podaci na web stranicama www.poslovnjak.net dostupni su za uporabu jedino u svrhu informiranja. Namjena informacija sadržanih na web stranicama www.poslovnjak.net nije pružanje pravnih, financijskih ili poreznih savjeta, ili bilo kojih drugih sličnih individualnih savjeta ili savjeta za kompanije. Usluge opisane na web stranicama www.poslovnjak.net su ponuđene samo u pravnu nadležnost gdje mogu biti legalno ponuđene. Informacije na web stranicama www.poslovnjak.net nisu sveobuhvatne te su iste ograničene informacijama dostupnima Poslovnjaku.

Linkovi i obilježja, robne marke

Poslovnjak nije nužno povezan sa web stranicama čiji su linkovi ovdje navedeni i ne odgovara za njihov sadržaj. Pridružene web stranice služe isključivo Vama, kako bi pridonijeli praktičnosti uporabe Internet portala www.poslovnjak.net te im stoga pristupate uz vlastiti rizik. Postojanje linkova za ostale web stranice te preporuke za određene proizvode, usluge ili publikacije koje nisu dio Internet portala www.poslovnjak.net te njegovih pomoćnih i pridruženih web stranica ne znači Poslovnjakovo dopuštenje za njihovo korištenje.

Određena imena, grafike, obilježja robnih marki, ikone, dizajn, riječi, naslovi i fraze na Internet portalu www.poslovnjak.net mogu činiti zaštitne znakove, imena ili znakove usluga Poslovnjaka ili njegovih zasebnih jedinica. Izlaganje zaštitnih znakova na Internet portalu www.poslovnjak.net ne podrazumijeva dozvolu njihovog korištenja u bilo kakve svrhe. Svako neautorizirano kopiranje, snimanje, modificiranje te reprodukcija zaštitnog znaka i/ili ostalog sadržaja ovog Internet portala može značiti kršenje zakona o zaštitnim znakovima i/ili zakonima o kopiranju te osoba može biti podvrgnuta odgovarajućem pravnom postupku.

Tajnost (povjerljivost) kodova, šifri i informacija

Vašim pristupom na ovaj Internet portal, podrazumijeva se stroga povjerljivost i tajnost pretplatničkog koda, korisničkog imena, korisničkog ID-a, korisničke šifre, te svih Vama dostupnih informacije do kojih ste došli putem dobivene šifre za pristup web stranicama www.poslovnjak.net. Zabranjeno je kopiranje ili bilo kakvo javno iznošenje takvih informacija.

Linkovi na druge internetske stranice i sadržaji dobiveni od trećih osoba

Poslovnjak.net sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze s drugim internetskim stranicama (linkovi) koje su kreirale treće osobe, koji će se, kad god je to moguće, kao takve i označavati. Poslovnjak.net nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti za sadržaj na internetskim stranicama koji su kreirale treće osobe.

Poslovnjak.net ne kontrolira sadržaj koji se preuzima s drugih izvora te ne može jamčiti točnost, izvor ili kvalitetu takvog sadržaja. Poslovnjak.net nije ni na koji način odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja nastale korištenjem portala Poslovnjak.net.

Naknada

Internetske stranice s kojih se prenosi sadržaj će same nadoknaditi štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od portala Poslovnjak.net, njegovih osnivača, klijenata, isporučitelja opreme i zaposlenika, ako je šteta proizašla iz korisnikova pristupa portalu Poslovnjak.net, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede uvjeta korištenja - od strane korisnika ili treće osobe ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.

Odricanje od odgovornosti

Poslovnjak.net nije odgovoran za radnje koje će korisnik poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih na portalu Poslovnjak.net.

PORTAL POSLOVNJAK.NET NIJE ODGOVORAN KORISNIKU NI TREĆIM OSOBAMA ZA ŠTETU, BILO IMOVINSKU ILI NEIMOVINSKU, POSREDNU ILI KOLATERALNU, KOJA JE POVEZANA S KORIŠTENJEM SADRŽAJA I USLUGA NA PORTALU POSLOVNJAK.NET ILI PROIZLAZI IZ NJEGA. PRIHVAĆANJE ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI POSLOVNJAK.NET NUŽAN JE PREDUVJET KORIŠTENJA SADRŽAJA I USLUGA PORTALA POSLOVNJAK.NET.

POSLOVNJAK.NET NE GARANTIRA KORISNICIMA SLJEDEĆE:

  • DA JE SADRŽAJ NA PORTALU POSLOVNJAK.NET PREZENTIRAN BEZ POGREŠAKA;
  • DA ĆE INTERNETSKE STRANICE I USLUGE PORTALA POSLOVNJAK.NET FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA I PREKIDA;
  • DA ĆE ISTI BITI ODGOVORAN ZA VAŠE POTREBE ILI NAMJERAVANE UPORABE;
  • DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ŽIG ILI OSTALA PRAVA TREĆIH.

Isporučitelji treće strane, što uključuje Google, koriste kolačiće da bi prikazivali oglase koji se temelje na korisnikovim prethodnim posjetima vašoj web-lokaciji.

Pomoću DART kolačića Google i njegovi partneri poslužuju oglase korisnicima temeljem njihovih posjeta vašoj web-lokaciji i/ili drugim web-lokacijama na internetu.

Korisnici mogu isključiti korištenje DART kolačića na stranici za isključivanje oglašavanja.

Ništanost i mjerodavno pravo

Ukoliko se za neku odredbu iz ovih uvjeta nađe da je ništava ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih odredbi iz ovih uvjeta.

Korisnik nije ovlašten dati na korištenje, prenositi ili podlicencirati ove uvjete bez prethodne izričite pisane suglasnosti portala Poslovnjak.net

Poslovnjak.net ovlašten je dati na korištenje, prenijeti ili licencirati ove uvjete bez ičije daljnje privole.

Na ove uvjete se primjenjuju pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, sukladno kojima su i sastavljeni.

U slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Republike Hrvatske.

Ostalo

Ovaj ugovor o uvjetima uporabe odnosi se na svaki pristup Internet portalu www.poslovnjak.net. Poslovnjak zadržava pravo izmjene ovog Ugovora - izdavanjem nove verzije dokumenta koja će biti važeća od datuma objavljivanja iste na ovoj web stranici. Svaki pristup informacijama na Internet portalu www.poslovnjak.net bit će zasebna i diskretna transakcija.

Završetak

Ovaj je Ugovor valjan sve dok ga ne raskine jedna od stranaka. Ovaj ugovor možete raskinuti u bilo koje vrijeme, uništavajući sve materijale do kojih ste došli putem bilo koje web stranice u vlasništvu www.poslovnjak.net, te svu povezanu dokumentaciju, kao i sve kopije i instalacije vezane uz to, bez obzira na to jesu li navedeni u uvjetima ovog Ugovora.

Zahvaljujemo Vam na korištenju internetskog portala Poslovnjak.net!